KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Mobil uygulamanın genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin mobil uygulama kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen NEAR EAST CAR MUSEUM mobil uygulamasını kullanmayınız. Mobil uygulamayı kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. NEAR EAST CAR MUSEUM Mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. NEAR EAST CAR MUSEUM müşterilerine mobil uygulamasına her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar ;

1. Kullanım ve Gizlilik Kuralları

1. Kullanım ve Gizlilik Kuralları NEAR EAST CAR MUSEUM’in tüm üyelerine açıktır. Mobil uygulama üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, yönetim üyenin mobil uygulama kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin kaydedilmesi, 1.b. Mobil uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, 1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur.

2. İçerik Kullanımı

2.a. NEAR EAST CAR MUSEUM Mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, NEAR EAST CAR MUSEUM markası ve diğer markalar, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. NEAR EAST CAR MUSEUM ‘in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

3. Sorumluluklar

3.a. Mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve uygulamayı geliştirmektir. 3.b. Kullanıcı, mobil uygulaması hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile NEAR EAST CAR MUSEUM mobil uygulama üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. 3.c. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin mobil uygulamasıyı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 3.d. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından mobil uygulama üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının mobil uygulamasına giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 3.e. NEAR EAST CAR MUSEUM ‘in, kullanıcı tarafından mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe NEAR EAST CAR MUSEUM’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 3.f. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle NEAR EAST CAR MUSEUM' in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder.

4. Hizmet Sürekliliği

4.a NEAR EAST CAR MUSEUM taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. NEAR EAST CAR MUSEUM , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, NEAR EAST CAR MUSEUM mobil uygulama yeni sürümünde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mobil uygulama hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri mobil uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın NEAR EAST CAR MUSEUM tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. 4.b Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren NEAR EAST CAR MUSEUM sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

5. Gizlilik Sözleşmesi

NEAR EAST CAR MUSEUM daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir. toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için NEAR EAST CAR MUSEUM bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler NEAR EAST CAR MUSEUM tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır. NEAR EAST CAR MUSEUM, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır. Bizlere her zaman aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.